Waarom wordt deze documentaire gemaakt?

Monique Nolte, documentairemaakster, bekend van o.a. de bekroonde documentaire Het beste voor Kees:

Geïnspireerd door de ouder-kind relatie tussen Kees en zijn ouders, wilde ikeen nieuwe film maken, waarin de vraag gesteld wordt: wat betekent het voor een kind als zijn of haar ouders niet altijd goed voor hem/haar kunnen zorgen? Na lange research kwam ik bij het gezin van Nikki terecht. Nikki’s moeder heeft Borderline en haar vader heeft een alcohol- en drugsprobleem. Wat ik toen niet wist is dat deze kinderen een naam hebben: Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problematiek en Kinderen van Verslaafde Ouders (KOPP/KVO) en dat 65% van deze 577.000 kinderen kans maakt zelf een psychisch en/of verslavingsprobleem te ontwikkelen.

Door middel van onze online storytelling, gericht op specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld ouders, leerkrachten, professionele hulpverleners, lotgenoten, e.a.) willen wij mensen informeren en direct betrekken bij het realiseren van onze impactdoelen. De impactcampagnes die wij daarvoor ontwikkelen zijn gericht op:

- KOPP/KVO en onderwijs, gericht op leerkrachten die kinderen met deze achtergrond moeten identificeren en ondersteunen, waardoor het 65% risico dat deze kinderen vergelijkbare problematiek als hun ouders ontwikkelen fors kan dalen;

- KOPP/KVO en gezinsondersteuning, gericht op het versterken van het informele netwerk rond KOPP/KVO-gezinnen (buren, familie, collega’s) door 180 mensen te trainen die in samenwerking met het gezin de eigen prioriteiten helpen verwezenlijken.

Ja, ik help mee